Polityka prywatności

Zasady prywatności - RODO

 

W związku z obowiązkiem informujemy, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe.

 

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Larix Marcin Sadowski, 91-519 Łódź, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 23, e-mail: seaquest@seaquest.pl, NIP: 7262525546

 

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:

 

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”,

 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, informujemy Cię, że przysługują Ci następujące prawa:

 

 1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 3. Prawo do przenoszenia danych,
 4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli użytkownik wyraził taką zgodę,
 5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez larix.com danych osobowych.

 

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z www.seaquest.pl pod następującym adresem seaquest@seaquest.pl.

 

Podanie przez użytkownika danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by korzystać z niektórych funkcji Strony. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 

Nie przekazujemy i nie dokonujemy obrotu danymi osobowymi. Twoje dane osobowe nie są przekazywane innym osobom lub instytucjom, bez Twojej wyraźnej zgody. Mimo to musisz być także świadomy, że przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, jednak wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

Korzystanie ze Strony

 

Aby skorzystać z funkcji Strony takich jak newsletter i formularz kontaktowy, będziesz poproszony o podanie swoich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy, telefon kontaktowy (nie zawsze wszystkie pola są dostępne i wymagane). Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez Ciebie (użytkownika). Dane podane w formularzu kontaktowym oraz formularzu zapisu do newslettera zostaną zapisane w naszej bazie danych.

 

Kontakt e-mailowy

 

Kontaktując się nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą zostać zawarte również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą, czyli z Larix Marcin Sadowski. Dane osobowe użytkownika przekazywane przez Ciebie w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji zgodnie z polityką bezpieczeństwa serwerów dostawcy.

 

Kontakt telefoniczny

 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem telefonu, możesz przekazać nam w treści rozmowy dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z naszą firmą. Dane osobowe, które przekażesz nam w ramach kontaktu telefonicznego, przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania. Treść rozmowy nie podlega archiwizacji.

 

Pliki cookies

 

Nasza strona wykorzystuje pliki Cookie w celu obsługi formularzy, strony WWW oraz obsługi mechanizmów i oprogramowania dostarczonego przez m.in. Google, Facebook (analityka, reklama i rozliczanie efektów).

 

Podczas korzystania z Serwisu dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Serwisu, przez pliki Cookies oraz przez system Web Beacon (puste pliki graficzne, np. systemu Facebook). Klient może w każdej chwili skasować pliki Cookies, wykorzystując dostępne funkcje w swojej przeglądarce internetowej. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niedziałanie niektórych elementów Serwisu.

 

Polityka Prywatności nie reguluje sposobu wykorzystywania plików Cookies przez podmioty trzecie. Informacji o tego typu plikach należy szukać na stronach partnerów. Dane zbierane przez podmioty trzecie nie pozwalają na identyfikację użytkownika.

 

Dodatkowe informacje o systemie Newsletterowym (Rezygnacja)

 

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przypominamy, że z otrzymywania wiadomości email możesz zrezygnować w dowolnym momencie poprzez kliknięcie linku dezaktywującego dostępnego w każdej wiadomości z ofertą wysyłaną przez nas. Jeśli klikniesz w link, Twoje dane zostaną trwale skasowane. Nie ma możliwości odwołania tego procesu. Aby ponownie podać nam swój adres email, należy wypełnić odpowiedni formularz na naszej stronie internetowej i ponownie wyrazić właściwą zgodę.

 

Kontakt z nami (www.seaquest.pl)

 

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności i przetwarzania Twoich danych możesz zgłaszać poprzez adres e-mail: seaquest@seaquest.pl (forma zalecana) lub w innej wygodnej dla Ciebie formie.

 

Kontakt

 

W wypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności albo chęci dokonania wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia, Klienci proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji:

 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: seaquest@seaquest.pl,

 

pisemnie na adres: Larix Marcin Sadowski, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 23, 91-519 Łódź,

 

kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą: +48 510919826.

 

Polityka dotycząca ciasteczek (cookies)

 

Przez używanie stron centrum nurkowego Klient wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką dotyczącą ciasteczek. Centrum nurkowe generuje pliki Cookies, które zapamiętują informacje o Kliencie i umożliwiają późniejsze rozpoznanie przez serwer. Cookies w żaden sposób nie uszkadzają systemu w komputerze, a każda przeglądarka internetowa ma możliwość ich wyłączenia. Jeżeli Klient nie zgadza się na używanie przez centrum nurkowe  ciasteczek, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron centrum nurkowego.

 

Co to są ciasteczka?

 

 1. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane w komputerze, tablecie lub smartfonie podczas odwiedzania różnych stron w Sklepie Internetowym.


 2. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, czas ważności ciasteczka (czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.


 3. Zazwyczaj ciasteczka są bardzo pożyteczne. Dzięki nim zapamiętywane są indywidualne ustawienia i dzięki nim można się zalogować na indywidualne konto.


 4. Jeżeli Klient uważa, że obecność plików cookies narusza prywatność, w każdej chwili można je wyłączyć albo dla konkretnej witryny, albo w ogóle dla wszystkich połączeń z danej przeglądarki.


Newsletter

 

 1. Newsletter to wysyłana regularnie wiadomość w postaci seryjnej korespondencji e-mail do wielu adresatów. Zawiera informacje dotyczące działalności centrum nurkowego, np. o nowych Towarach i aktualnych promocjach.


 2. Klient może zamówić usługę newsletter poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu na stronie centrum nurkowego.


 3. Wpisany adres należy potwierdzić, klikając link w wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia usługi.


 4. Klient korzysta z usługi newsletter w sposób dobrowolny przez czas nieoznaczony.


 5. Newsletter jest usługą bezpłatną.


 6. Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie.


 7. Rezygnację można zgłosić w ustawieniach konta lub w wiadomości e-mail.


Postanowienia końcowe


 1. Administrator zdaje sobie sprawę, że ponosi odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych przez Klientów. Kwestie bezpieczeństwa traktuje niezwykle poważnie. Dlatego dokłada starań, aby chronić centrum nurkowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji.


 2. Administrator stosuje urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.


 3. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.