Kurs ratownika nurkowego

Kurs Rescue Diver od PADI to kluczowy etap w edukacji każdego nurka, który nie tylko znacząco zwiększa bezpieczeństwo osobiste i innych nurków, ale także rozwija umiejętności rozwiązywania problemów pod wodą. Jest to wyjątkowe szkolenie, które przygotowuje do prewencji problemów, jak również do efektywnego reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Podczas kursu Rescue Diver uczestnicy nauczą się, jak rozpoznawać i minimalizować ryzyko przed nurkowaniem, zarządzać sytuacjami awaryjnymi, jak również udzielać pierwszej pomocy w razie wypadku nurkowego. Program kursu obejmuje zarówno teorię w wersji e-learningowej, jak i praktyczne ćwiczenia w wodzie, w tym symulacje realistycznych scenariuszy ratunkowych.

Opis kursu Rescue Diver  1300,- PLN

Kurs składa się z kilku kluczowych modułów:

 • Samoocena i ocena innych nurków pod kątem bezpieczeństwa.
 • Zarządzanie stresem u siebie i u innych.
 • Rozpoznawanie i zarządzanie nagłymi wypadkami nurkowymi.
 • Przygotowanie planów awaryjnych i zarządzanie wyposażeniem ratunkowym.
 • Praktyczne techniki ratunkowe, w tym ratowanie nieprzytomnego nurka.

Po zakończeniu kursu uczestnicy otrzymają certyfikat PADI Rescue Diver, który jest nie tylko dowodem na posiadanie umiejętności ratunkowych, ale również ważnym krokiem na drodze do zostania Master Scuba Diver – najwyższego amatorskiego stopnia nurkowego w systemie PADI.

Cena zawiera:

 • materiały w wersji e-learnig lub tradycyjna książka
 • logbook - książka nurkowań
 • super czapkę
 • zajęcia na basenie 
 • egzamin na wodach otwartych

Cena nie zawiera :

 • certyfikatu 300 ,- 
 • opłat bazowych (opłaty za korzystanie z miejsca nurkowego około 40-50,- / dzień) 
 • opłat noclegowych
 • wypożyczenia sprzętu do nurkowania
Minimalne wymagania
 • Certyfikat PADI (Junior) Advanced Open Water Diver lub równoważny certyfikat od innej organizacji nurkowej. To wymaganie zapewnia, że uczestnik posiada odpowiedni poziom doświadczenia i wiedzy nurkowej niezbędnej do rozpoczęcia szkolenia na poziomie Rescue Diver.

 • Certyfikat EFR (Emergency First Response) Primary and Secondary Care (Pierwsza pomoc i resuscytacja) lub inny certyfikat z pierwszej pomocy i resuscytacji, który jest aktualny (nie starszy niż 24 miesiące). Certyfikat ten powinien obejmować zarówno opiekę podstawową (CPR) jak i opiekę wtórną (pierwsza pomoc). Jeśli nie posiadasz aktualnego certyfikatu, możesz go zdobyć w trakcie lub przed rozpoczęciem kursu Rescue Diver.

 •  Aby wziąć udział w kursie, musisz mieć co najmniej 12 lat dla Junior Rescue Diver i 15 lat dla Rescue Diver.

 • Dobra kondycja fizyczna

Kurs VIP (indywidualny) 2000,- PLN

Indywidualny kurs Rescue Diver PADI oferuje unikalną możliwość rozwoju umiejętności ratunkowych i pierwszej pomocy pod okiem doświadczonego instruktora PADI, w pełni dostosowanego do Twojego harmonogramu, potrzeb i tempa nauki. Ten zaawansowany kurs nurkowy skupia się na budowaniu kompetencji, które są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skutecznej reakcji w sytuacjach awaryjnych pod wodą, zarówno dla siebie, jak i dla innych nurków.

 

Kluczowymi korzyściami indywidualnego kursu są:

 

 • Możliwość dostosowania grafiku i tempa nauki do indywidualnych potrzeb uczestnika.
 • Program nauczania dostosowany do indywidualnych umiejętności i doświadczenia nurka, co zapewnia maksymalną skuteczność szkolenia.
 • Bezpośredni kontakt z instruktorem gwarantuje, że każdy aspekt kursu jest dokładnie omówiony i ćwiczony, a wszelkie wątpliwości są natychmiast rozwiane.
Pakiety: (nalezy doliczyć certyfikaty)
 • Kurs Rescue + Kurs EFR 1650,- 1600,- 
 • Kurs Rescue + Kurs EFR + Kurs Divemaster 5150,-  5000,-