Kurs przewodnika nurkowego

Kurs Divemaster PADI – Pierwszy Krok w Profesjonalnej Karierze Nurkowej

Kurs Divemaster PADI to pierwszy poziom profesjonalnego szkolenia w nurkowaniu, otwierający drzwi do kariery nurkowej. Jako Divemaster, będziesz miał możliwość pracy z certyfikowanymi instruktorami PADI, asystowania w szkoleniu nurków oraz prowadzenia certyfikowanych nurków na zorganizowane wyprawy nurkowe. Kurs ten jest przeznaczony dla zaawansowanych nurków, którzy chcą podnieść swoje umiejętności do poziomu profesjonalnego i zacząć ścieżkę kariery w nurkowaniu.

Cel kursu

Celem kursu Divemaster PADI jest rozwinięcie umiejętności lidera, pozwalającego na efektywne zarządzanie grupami nurków oraz asystowanie w szkoleniach. Uczestnicy kursu doskonalą swoje techniki nurkowe, zdobywają wiedzę na temat zarządzania ryzykiem i promują odpowiedzialne zachowania wobec środowiska morskiego.

Struktura kursu
  1. Rozwój wiedzy teoretycznej: Pogłębienie wiedzy na temat fizyki, fizjologii, teorii dekompresji, sprzętu nurkowego i zarządzania środowiskiem podwodnym.
  2. Doskonalenie umiejętności nurkowych: Zdobywanie zaawansowanych technik nurkowych, które umożliwiają efektywne prowadzenie i nadzorowanie nurków.
  3. Warsztaty praktyczne: Nauka zarządzania grupą, mapowania miejsca nurkowania, planowania nurkowań oraz asystowania w kursach PADI pod okiem doświadczonego instruktora.
  4. Realne doświadczenie: Praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy i umiejętności przez bezpośredni udział w rzeczywistych szkoleniach nurkowych.
Minimalne wymagania
  1. Musisz mieć co najmniej 18 lat na początku kursu.
  2. Potrzebujesz certyfikatu Advanced Open Water Diver (lub równoważnego) oraz certyfikatu Rescue Diver (lub równoważnego) od PADI lub innej uznanej organizacji. Jeśli nie posiadasz kursu Rescue Diver możesz go rozpocząć w trakcie kursu Divemastera.
  3. Musisz mieć zarejestrowanych co najmniej 40 nurkowań na początku kursu oraz 60 nurkowań, aby móc przystąpić do oceny końcowej.
  4. Musisz posiadać aktualny (nie starszy niż 24 miesiące) certyfikat z pierwszej pomocy i resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z kursu uznawanego przez PADI, takiego jak Emergency First Response (EFR) lub równoważny.
  5. Przed rozpoczęciem kursu potrzebujesz aktualnego zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego brak przeciwwskazań do uprawiania nurkowania, wystawionego przez lekarza w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
Cena kursu 

Kurs grupowy: 3500 PLN 

Kurs indywidualny: 5000 PLN 

Opłaty do PADI: 135 Euro netto