Kurs pierwszej pomocy

Kurs Pierwszej Pomocy "Emergency First Response" – Kluczowe Umiejętności, które Ratują Życie

Kurs "Emergency First Response" (EFR) to kompleksowe szkolenie z pierwszej pomocy, które przygotowuje uczestników do skutecznego reagowania w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Jest to kurs uniwersalny, skierowany do każdego – nie tylko nurków, ale także osób, które chcą posiadać umiejętności ratownicze w codziennym życiu lub w miejscu pracy.

Co zawiera kurs?

Kurs EFR koncentruje się na praktycznych umiejętnościach pierwszej pomocy, które są niezbędne do udzielania pomocy w nagłych wypadkach, zanim nadejdą służby ratownicze. Uczestnicy uczą się, jak rozpoznać i zareagować na różnorodne sytuacje medyczne, od drobnych urazów po poważne zagrożenia życia.

Główne moduły kursu:

  1. Ocena sytuacji: Nauczenie się, jak ocenić stan poszkodowanego i zabezpieczyć miejsce zdarzenia.
  2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO): Praktyczne umiejętności prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dorosłych, dzieci i niemowląt.
  3. Zastosowanie defibrylatora AED: Instruktaż obsługi automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED), urządzenia ratującego życie w przypadku migotania komór serca.
  4. Zarządzanie krwotokami: Metody zatrzymywania krwawień i opatrywania ran.
  5. Ocena i reakcja na urazy i choroby: Nauka rozpoznawania i odpowiedniego reagowania na urazy, takie jak złamania, oparzenia, a także stany chorobowe, np. udar, atak serca.
Dlaczego warto uczestniczyć w kursie EFR?
  • Uniwersalność: Umiejętności nabyte podczas kursu są wykorzystywane w każdej sytuacji życiowej, zarówno w domu, pracy, jak i podczas aktywności rekreacyjnych.
  • Pewność siebie: Kurs zwiększa pewność siebie w udzielaniu pierwszej pomocy i w reagowaniu na nagłe wypadki, co może być decydujące o życiu i zdrowiu poszkodowanych.
  • Zgodność ze standardami: Program kursu jest zgodny z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi pierwszej pomocy i resuscytacji.
Informacje o kursie

Czas trwania :  6-8 h 

Cena kursu: 350 PLN + certyfikat 200 PLN

Materiały szkoleniowe:  e-Learning lub tradycyjna książka

Kurs Indywidualny: 500PLN + certyfikat 200 PLN