Nocny nurek

  • Opis kursu
  • Cena kursu
  • Minimalne wymagania
  • Przebieg kursu
  • Czas trwania
  • Kontynuuj naukę

Terminem nurkowanie nocne określane jest każde nurkowanie wykonane po zachodzi słońca i przed jego wschodem. Nurkowanie w nocy posiada zupełnie inny charakter niż nurkowanie w dzień, co stawia przed nurkiem dużo większe wymagania względem jego umiejętności i wiedzy. Kurs ten ma na celu przygotować nurka do bezpiecznego nurkowania w warunkach nocnych, rozwinąć jego umiejętności i poszerzyć wiedzę. Nurkowanie w nocy wiąże się z koniecznością posiadania sztucznego źródła światła, perfekcyjnym opanowaniem sprzętu nurkowego oraz organizacją nurkowania w sposób umożliwiający wykonanie założonego planu działania. Tego wszystkiego nauczysz się na naszym kursie.

Cena kursu: 490 zł

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie stopnia PADI Open Water Diver lub równoważny z innej organizacji oraz ukończenie minimum 12 lat.

Zajęcia teoretyczne, które zapoznają kursanta z: technikami nurkowania w nocy, sprzętem wykorzystywanym w nurkowaniu nocnym, przedstawicielami nocnych form życia podwodnego, zasadami planowania nurkowania nocnego, prawidłowymi zachowaniami podczas nurkowania w nocy. Kolejnym krokiem są zajęcia praktyczne polegające na wykonaniu 3 nurkowań szkoleniowych na wodach otwartych, w czasie których są ćwiczone i utrwalane procedury związane z nurkowaniem nocnym.

W nurkowaniu nocnym wiele technik jest identycznych jak w każdym innym nurkowaniu. Np. wejść do wody możemy z brzegu albo z łodzi. I pewnie z łodzi będzie łatwiej, bo łódź, szczególnie łódź safari będzie oświetlona, także z poruszaniem się po niej, przygotowaniem oraz montażem sprzętu nie będzie problemu.

Kiedy nurkujemy z brzegu, wiatę, czy teren na którym się rozkładamy dobrze oświetlić dodatkową lampką zasilaną np. z akumulatora samochodowego, w ostateczności mogą to być światła samochodu, czy dodatkowa latarka. Dodatkowe oświetlenie pozwoli sprawnie zmontować sprzęt nurkowy, jeżeli nie mamy oświetlenia dobrze na miejsce nurkowania przyjechać za dnia i zmontować sprzęt zanim się ściemni.

Każde nurkowanie nawet dwu osobowe powinno być poprzedzone odprawą, omówcie dokładnie wszystkie punkty a unikniecie zamieszania pod wodą.

Bezwzględnie należy pamiętać o:

  • sprawdzeniu sprzętu partnera (sprawdzenie bezpieczeństwa) - jeżeli robimy to za dnia, to róbmy to również w nocy i to ze zdwojoną uwagą,
  • sprawdzeniu pływalności - to również nieodzowny element nocnego nurkowania, zwiększający bezpieczeństwo.

Po uzyskaniu certyfikatu Nurek Nocny (Night Diver) PADI możesz planować, organizować, przeprowadzać i logować nurkowania nocne.

kontakt-btn.pngInstruktor Marcin Sadowski - 510 919 826
zapisz-btn.png Zapisz się

 

Aby na bieżąco być informowanym o naszej ofercie zapisz się na newsletter