Kursy techniczne

  • Advanced Nitrox - 42m
  • Technical Diver - 50m
  • Normoxic Trimix Diver - 60m
  • FULL Trimix Diver - 100m

Kurs Advanced Nitrox ma na celu nauczenie nurkowania do głębokości 42m z łączną dekompresją 15min. Już na pierszym nurkowaniu będziemy nurkować z trzema butlami czyli Twinset na plecach i jeden gaz dekompresyjny. To idealny kurs dla osób, które chcą wykonywać długie i bezpieczne nurkowania do głębokości 42m. 


 

 

Kurs Technical Diver jest uznawany za pierwszy kurs nurkowania techniczengo. Głębokość nurkowania sięga głębokości 54m, którą osiągniesz na tym kursie. Główny nacisk podczas szkolenia to procedury oraz techniki nurkowań na dużą głębokość oraz przygotowania do nurkowań Trimixowych. Różnice między tym kursem a Advanced Nitrox to nie tylko głębokość ale również brak limitu czasu dekompresji oraz dodatkowy gaz dekompresyjny. Na tym poziomie nurkujemy z czteroma butlami - Twinset oraz dwie butle z gazem dekompresyjnym

 

Kurs Normoxic Trimix jest niewatpliwie dużym przeskokiem w nurkowaniu które wykonywałeś jako nurek dotychczas. Trimix Normoxyczny to mieszanina gazów pozwalająca zmniejszyć narkotyczność gazów na dużych głębokościach. Wykonasz głębokie nurkowania na powietrzu oraz trimixie aby zaobserwować ogromne zalety nurkowań trimixowych. To co wyróżnia nurkowania Trimixowe to świadomość przy dużej głębokości, narkotyczne działanie gazów jest podobne jak przy nurkowaniu na 30m. 


Kurs FULL Trimix Diver to oczywiście dużo większe głębokości podczas nurkowań. Minimum dwa gazy dekompresyjne używane podczas każdego nurkowania. Na tym etapie szkolenia Twój komputer pewnie pokaże magiczne 100m. Duża ilość sprzętu z której będziesz kożystał podczas tych nurkowań wymaga od Ciebie dobrej sprawności fizycznej oraz perfekcyjnej umiejętności nurkowania.  


Aby na bieżąco być informowanym o naszej ofercie zapisz się na newsletter