Divemaster - Nurek zawodowy

Wiele kursów i nurkowań już za Tobą, wiedza tematyczna i zdobyte doświadczenie pomogą Ci postawić kolejny krok, jakim jest pierwszy z zawodowych kursów PADI – Divemaster – mistrz nurkowy.

Po jego ukończeniu wykwalifikowany płetwonurek zdobędzie podstawowe przywileje upoważniające do samodzielnego organizowania i prowadzenia niektórych zajęć podwodnych.

 • Opis kursu
 • Cena kursu
 • Minimalne wymagania
 • Przebieg kursu
 • Czas trwania
 • Kontynuuj naukę
Jakie możliwość daje ukończenie Kursu Divemaster PADI?
 • Samodzielnego kierowania studentami kursu Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych kursu Open Water Diver od nr 2 do 5
 • Towarzyszenia studentom kursu Open Water Diver przy pośrednim nadzorze Instruktora PADI
 • Przeprowadzania wszelkich następnych nurkowań dla studentów Introductory (Resort) Scuba, przy stosunku 2:1 (gdy pierwsze nurkowanie zostało zaliczone jako zadawalające przez Instruktora PADI), tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Przeprowadzania nurkowań PADI Discover Local Diving, tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Towarzyszenia studentom podczas nurkowań Advanced Open Water oraz nurkowań szkoleniowych Speciality. (Uwaga: Wszelkiego typu szkolenie/ocena, która ma miejsce podczas tych nurkowań musi być prowadzona osobiście przez Instruktora PADI).
 • Ogólnego nadzorowania zarówno szkolenia jak i zajęć pozaszkoleniowych (poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami).
 • Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie otwartej.
 • Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie zamkniętej.
 • Możesz uczyć PADI Skin Divers samodzielnie i prowadzić certyfikację jeśli jesteś ubezpieczony.

Kurs Standart (grupa 4-8 osób) 2500,- PLN

Kurs VIP (indywidualne) 3300,- PLN

do ceny kursu należy doliczyć koszt aplikacji 320,- PLN oraz koszt Manuala Instruktorskiego

 • Certyfikat PADI Advanced Open Water Diver (lub równoważny certyfikat z innej federacji nurkowej)
 • Certyfikat PADI Rescue Diver (lub równoważny certyfikat z innej federacji nurkowej)
 • Zaliczone i odnotowane co najmniej 60 nurkowań w wodach otwartych (udokumentowanych w Wykazie Nurkowań).
 • Ukończone 18 lat
 • Zaświadczenie lekarskie orzekające o zdolności do podjęcia kursu
 • Dobra kondycja fizyczna
Ważne abyś wiedział:
 • Certyfikacje uzyskasz na wniosek Instruktora certyfikującego, składającego wypełniony przez Ciebie formularz Divermaster Apllication w siedzibie PADI. Do wniosku niezbędne jest abyś dołączył: zdjęcie, opłatę wnioskową oraz formularz badań lekarskich
 • Uzyskując certyfikat Divemastera stajesz się członkiem PADI. Przywilej ten niesie za sobą wiele korzyści, takich jak łącznie z subskrypcją czasopisma "The Undersea Journal", zniżką na wybrane materiały i usługi PADI, oraz uprawnienia do nabycia ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej PADl.
 • Członkowstwo PADI wymagać będzie od Ciebie uiszczania corocznych należności, oraz jednorocznych podań o przedłużenie członkowska.
 • Co jeśli z różnych powodów Twoje członkowstwo wygaśnie? Odnosząc się do Komisji Rewizyjnej PADI i spełniając postawione przez Nią warunki, nic nie stanie na przeszkodzie przywrócenia Twojego członkowstwa.
 • Gdy zostaniesz Asystentem lnstruktora PADI lub Instruktorem, Twój numer członkowski PADI (za wyjątkiem przedrostka) pozostaje taki sam. Należności za bieżący rok odnoszą się do członkostwa PADI jako Asystent Instruktora lub Instruktor, a ubezpieczenie od odpowiedzialności może być przeniesione do wyższej kategorii odpowiadającej ubezpieczeniu instruktora przez zwykłe uzupełnienie różnicy w składkach (ubezpieczeniowych). Nota wyjaśniająca powinna być dołączona do każdej takiej transakcji.
 • Wszelkich dodatkowych informacji możesz uzyskać od Instruktorów w naszym centrum, także tam możesz się zgłosić z każdym dręczącym Cię pytaniem.

Kurs dostosowany jest do Twoich możliwości i warunków, nie jest ograniczony czasowo. Oznacza to, że jego czas trwania adekwatny będzie do czasu w jakim zdobywasz niezbędną wiedzę, zakończy się wraz z uzyskaniem przez Ciebie odpowiednich kwalifikacji.

Zostań instruktorem zadzwoń do mnie 604419462

kontakt-btn.pngInstruktor Marcin Sadowski - 510 919 826
zapisz-btn.png Zapisz się

 

Aby na bieżąco być informowanym o naszej ofercie zapisz się na newsletter